Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nezařazené

STAVÍME MOSTY

Jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj

Projekt realizovaný 2019 – 2021 stavěl mosty a odstraňoval bariéry v řešení situace, kdy je dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče. Podporoval multidisciplinární a mezioborovou spolupráci.

Cílem projektu je vytvoření jednotné komplexní metodiky, která by věcně a efektivně ukotvovala spolupráci mezi orgány sociálně právní ochrany dětí, poskytovateli sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny v rámci náhradní rodinné péče, či zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

https://www.diakoniezapad.cz/stavime-mosty/

Poděkování

Velké poděkování od nás míří k panu Outratovi z reklamního studia EFEKTA v Mariánských Lázních za darování 6 ochranných štítů pro pracovníky ze služeb Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart a klubu Restart Děkujeme, že na nás myslíte, my myslíme na Vás

Omezení pohybu na území ČR

VÁŽENÍ KLIENTI, SPOLUPRACOVNÍCI, KOLEGOVÉ!

od 0:00 tohoto dne se na území ČR omezuje pohyb na minimum z důvodu zastavení šíření nemoci COVID-19 na nejnutnější úkony k zajištění života a zdraví obyvatel.

VŠECHNY VÁS PROTO ŽÁDÁM – zůstaňte doma, v tuto chvíli je klíčové omezit pohyb osob na minimum ve smyslu POTKÁVÁNÍ SE!

POTKÁVÁNÍ SE je výchozím bodem našich služeb a teď se budeme nějaký čas potkávat trochu jinak.

Naše nízkoprahové kluby a naše Centra podpory rodiny zůstanou ode dneška uzavřená, kolegyně jsou všechny na telefonech a mailech.

Naše kontaktnÍ centra budou nadále fungovat v mimořádném režimu – bohužel nemáme dostatek ochranných pomůcek, přesto tam kde jich máme alespoň minimální zásoby, budeme vpouštět po jednom člověku pro hygienický servis, a nadále budeme MĚNIT! to se aktuálně týká pouze Sokolova, ale pracujeme na vybavení provozů rouškami.

Stejně tak se pokusíme zajistit výměnu v terénu – sledujte FB vašich terénů, či jim dopředu zavolejte.

POKUD POTŘEBUJETE AKUTNÍ POMOC – ozvěte se nám telefonicky a pokusíme se vám pomoci – kontakty jsou na www.kotec.cz.

OZVĚTE SE NÁM TAKÉ, KDYŽ SE BUDETE CÍTIT VYSTRAŠENÍ, SAMI, PLNÍ OBAV – zkusíme to společně zvládnout!

DÍKY A JSME S VÁMI.
Markéta

Oznámení o změně provozu z důvodu prevence

Vážení klienti či zájemci o využití našich služeb,
od 11. 3. 2020 jsou v platnosti omezené provozy našich služeb. 
Činíme tak z důvodu prevence přenosu nového typu viru COVID-19 a vzhledem k opatřením, které od 11. 3. zavádí také vláda ČR.
Pokud docházíte do Center podpory rodiny či na poradenství, kontaktujte prosím nejdříve svého pracovníka telefonicky, a domluvte si další postup. 
Kontakty v terénních službách budou omezeny na dobu max. 15 minut, naši pracovníci nebudou navštěvovat domácnosti. 
Kontaktní a denní centra budou klienty prozatím přijímat, doba pobytu bude zkrácená a v zařízeních budou zpřísněny dezinfekční podmínky. 
O případných dalších změnách budeme informovat prostřednictvím webu a FB stránek jednotlivých služeb.
Děkujeme! 
Za KOTEC o. p. s.

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem