Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

O nás

„Posláním organizace KOTEC o. p. s. je být profesionálním a aktivním poskytovatelem v oblasti společenské pomoci a podporovat klienty ve změně jejich nepříznivé životní situace.“

 

Vize společnosti

My, pracovníci KOTEC, o.p.s. chceme být profesionálním poskytovatelem služeb sociální prevence, které budou pro klienty vždy snadno dostupné, kvalitně a odborně zajištěné a poskytované na základě potřeb našich klientů a poptávky obcí či kraje.
Chceme aby zástupci kraje a obcí, ale i samotní klienti služeb měli dostatečný přehled o poskytovaných službách, které vnímají jako potřebné. KOTEC o. p. s. využívá při poskytování služeb širokou partnerskou síť a podrobnou znalost přirozeného prostředí klientů.

Cílové skupiny

Osoby, rodiny a komunity sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.
  • Děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • Děti a mládež opouštějící ústavní péči
  • Ohrožené rodiny s dětmi
  • Uživatelé drog, osoby závislé a osoby jim blízké
  • Osoby pracující v sex-byznysu
  • Osoby bez přístřeší
  • Cizinci
  • Osoby ve výkonu a opouštějící trest odnětí svobody
  • Osoby bez orientace v systému

Naše zásady pro poskytování služeb

Uplatňujeme individuální přístup. Klient je pro nás partnerem, ke kterému přistupujeme bez předsudků, diskriminace a negativního hodnocení. Důraz klademe jednak na klientova práva, důstojnost, možnosti a potřeby a také na klientovu dobrovolnost a vlastní aktivitu.
Při poskytování služeb je pracováno s osobními a citlivými údaji o klientech diskrétně a je zachována mlčenlivost o těchto údajích.
Klientům je poskytována jen taková míra podpory, kterou nezbytně potřebují. Podporujeme využívání běžně dostupných veřejných služeb.
Poskytování služeb je vystavěno na týmové spolupráci a podpoře odborného růstu pracovníků a celé organizace.

Přejít na správní a dozorčí radu

Přejít do sekce Donoři

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem