Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu
Informace KOTEC o.p.s.
IČO:   266 48 415
Sídlo:   Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně, 353 01
Zápis: Krajský soud v Plzni, spisová značka O 279, 1. 11. 2013
Číslo účtu:    2200035864/2010 u peněžního ústavu: Fio banka, a. s.
Ředitel, statutární zástupce: Mgr. Markéta Blažek Černá, +420 608 656 543
Telefonní seznam KOTEC o. p. s.
KOTEC o. p. s. – Tachov Rokycanova 131 – KC a NDC Rokycanova 4 – CPR, NZDM Relax, TP
Hlavní kontaktní osoba – Mgr. David Klaus, vs.tp.tachov@kotec.cz, 608 656 538
Centrum podpory rodiny
Kristýna Stolcová, DiS. sociální pracovnice cpr.tachov@kotec.cz 734 318 322
Bc. Eva Biedermannová sociální pracovnice cpr.tachov@kotec.cz 734 318 360
Klub Relax
Mgr. Beáta Bělohoubková sociální pracovnice klub.relax@kotec.cz 734 313 205
Eliška Veselá sociální pracovnice klub.relax@kotec.cz
Kontaktní centrum a Denní nízkoprahové centrum
Hanka Kolihová, DiS. sociální pracovnice ndc.tachov@kotec.cz 778 772 481
Ilona Krumlová sociální pracovnice ndc.tachov@kotec.cz 608 656 541
Terénní program
Mgr. David Klaus sociální pracovník vs.tp.tachov@kotec.cz 608 656 538
Anna Kormošová terénní sociální pracovnice tp.tachov@kotec.cz 734 567 580
Hanka Kolihová, DiS. sociální pracovník, koordinátor služby tp.tachov@kotec.cz 778 724 481
KOTEC o. p. s. – Sokolov Nádražní 189 a Marie Majerové 1763 – NZDM, Marie Majerové 1764 – KC, Terén, Marie Majerové 1763 – CPR
Hlavní kontaktní osoba – Bc. Jana Kuráková, vs.tp.sokolov@kotec.cz, 739 570 103
Centrum podpory rodiny
Anna Dindáková kontaktní pracovnice cpr.sokolov@kotec.cz 733 745 827
Petra Krákorová kontaktní pracovnice cpr.sokolov@kotec.cz 733 745 827
Klub Půda a projekt Klub Michal (OP Z)
Hanka Vojáková kontaktní pracovnice nzdm.sokolov@kotec.cz
Romana Křivánková kontaktní pracovnice nzdm.sokolov@kotec.cz
Kontaktní centrum a projekt Poradenské činnosti Sokolov (OP Z)
Mgr. Jana Kuráková sociální pracovník kc.sokolov@kotec.cz 778 772 482 KC, 608 656 560 (pro klienty)
Mgr. Hana Dreiseitlová poradenská pracovnice
Terénní program a projekt Terénní sociální práce v Kraslicích (OP Z)
Kateřina Mandelíček Fremutová koordinátor služby, terénní pracovnice tp.sokolov@kotec.cz 608 656 549
Bc. Jana Kuráková sociální pracovnice, koordinátorka projektu
tp.sokolov@kotec.cz 739 570 103
KOTEC o. p. s. – Cheb Pekařská 6
Vedoucí služby – Roman Glaser, DiS., vs.kc.cheb@kotec.cz, 739 285 102
Kontaktní centrum
Roman Glaser, DiS. vedoucí služby vs.kc.cheb@kotec.cz 739 285 102
Andrea Kafková kontaktní pracovnice kc.cheb@kotec.cz 739 570 108
Terénní programy
Markéta Klimová
terénní pracovnice tp.cheb@kotec.cz 731 656 220
Tereza Maydlová, DiS. terénní sociální pracovnice tp.cheb@kotec.cz 731 656 224
Vanda Bayerová terénní pracovnice tp.cheb@kotec.cz 731 656 226
Lenka Kubíková, DiS. terénní pracovnice tp.cheb@kotec.cz 731 656 225
Centrum podpory rodiny
Vladimíra Křížová kontaktní pracovnice cpr.cheb@kotec.cz 774 637 051
cpr.cheb@kotec.cz 731 656 214
KOTEC o. p. s. – Aš CPR – Hlavní 257/49
Centrum podpory rodiny
Stanislava Danielová terénní pracovnice cpr.as@kotec.cz 739 570 105
Pavla Dejmková terénní pracovnice cpr.as@kotec.cz 608 656 542
cpr.as@kotec.cz 608 656 458
KOTEC o. p. s. – Mariánské Lázně Nádražní náměstí 299/8 – CPR, NZDM
Hlavní kontaktní osoba – Miroslava Bláhová, DiS., vs.nzdm.ml@kotec.cz, 608 656 561
Centrum podpory rodiny
Miroslava Bláhová, DiS. sociální pracovnice vs.nzdm.ml@kotec.cz 608 656 561
Marta Hrdličková kontaktní pracovnice cpr.ml@kotec.cz 608 656 539
Klára Gočálová, DiS. sociální pracovnice cpr.ml@kotec.cz
731 656 223
Renáta Jedličková kontaktní pracovnice cpr.ml@kotec.cz 775 866 958
Klub Restart a Mobilní klub v autě
Mirka Bláhová, DiS. vedoucí služby, sociální pracovnice vs.nzdm.ml@kotec.cz 608 656 561
Markéta Koktová koordinátor služby, kontaktní pracovnice klub.restart@kotec.cz 608 656 562
Nikola Houdková kontaktní pracovnice Mobilního klubu klubvaute@kotec.cz 778 474 771
Zuzana Mazancová, Dis. 739 570 100
Adriana Vainerová kontaktní pracovnice Mobilního kubu klubvaute@kotec.cz 778 474 771
KOTEC o. p. s. Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně
Hlavní kontaktní osoba – Mgr. Markéta Blažek Černá, projekty@kotec.cz, 608 656 543
Kancelář organizace
Mgr. Markéta Blažek Černá ředitelka, finanční manažerka projekty@kotec.cz 608 656 543
Martina Kubová provozní manažerka asistentka@kotec.cz 733 745 826
Iveta Henzlová personalistka, mzdová účetní
mzdy@kotec.cz 608 656 535
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem