Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Centrum podpory rodiny Cheb


Z důvodu čerpání dovolené bude od 18.12.2020 do 31.12.2020 služba uzavřena.


Vladimíra Křížová vs.cpr.cheb@kotec.cz 739 570 106
Jana Fulínová cpr.cheb@kotec.cz 774 637 051
     

 

Veřejný závazek služby

Posláním centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním

znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0-18 let prostřednictvím

pomoci jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky. Služba je poskytována

v Karlovarském a Plzeňském kraji v ORP Aš, Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, a ORP Tachov.

Naším cílem je:

 •  Zmírnit příčiny ohrožení dítěte, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte.
 •  Poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny, upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi.
 •  Podpořit pozitivní změny v rodině a jejich udržení.
 •  Podpořit rodinu při návratu dítěte z ústavní (náhradní) péče zpět do původní rodiny.

Pro koho tu jsme:

 •  Pro rodiny s dítětem/dětmi od 0-18 let a pro rodiče, kteří očekávají narození potomka a nachází se v nepříznivé sociální situaci.

Co dodržujeme:

 •  Služby poskytujeme bezplatně.
 •  Zachováváme důstojnost a respektujeme volby uživatelů služeb.
 •  Služby jsou postavené na individuálním a partnerském přístupu při respektování všech práv uživatelů služeb.
 •  Služby poskytujeme formou terénní (doma, v rodině, na úřadech atd.) a ve formě ambulantní (v kanceláři).

Co nabízíme:

 •  Předání kontaktů a poskytnutí základních informací z oblasti sociální, zdravotní, právní, atd.
 •  Poradenství např. sociální, dluhové, pracovně – právní, atd.
 •  Pomoc a podpora při zvládání rodičovské role.
 •  Plánování, podporu a motivaci k dosažení vlastních cílů uživatelů služeb.
 •  Podporu v krizi.
 •  Asistenci, doprovod (pomoc při jednání na úřadech, ve škole).
 •  Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity a doučování dětí spolupracujících rodin.

Provozní doba:

  Terénní práce Ambulance
Pondělí 10:00-16:00
Úterý 10:00-16:00
Středa 10:00-16:00
Čtvrtek 10:00-16:00
Pátek

Oblast výjezdů:

 1. Pondělí: Pomezí, Libá, Poustka, Vojtanov, Františkovy Lázně
 2. Úterý: Skalná, Velký Luh, Křižovatka
 3. Středa (sudý týden): Luby, Plesná, Nový Kostel
 4. Středa (lichý týden): Tuřany, Milíkov, Dolní Žandov, Okrouhlá, Lipová
 5. Čtvrtek: Odrava, Nebanice, Milhostov, Třebeň
 6. Pátek: Cheb
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem