Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Centrum podpory rodiny – AšCentrum podpory rodiny– Hlavní 257/49
,Aš
Stanislava Danielovácpr.as@kotec.cz 739 570 105
Pavla Dejmkovácpr.as@kotec.cz
608 656 542

 Veřejný závazek služby

Posláním centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním

znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0-18 let prostřednictvím

pomoci jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky. Služba je poskytována

v Karlovarském a Plzeňském kraji v regionech Ašsko, Mariánskolázeňsko, Sokolovsko a

Tachovsko.

Naším cílem je:

 Zmírnit příčiny ohrožení dítěte, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte

 Poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny, upevňovat vztahy

mezi rodiči a dětmi

 Podpořit pozitivní změny v rodině a jejich udržení

 Podpořit rodinu při návratu dítěte z ústavní (náhradní) péče zpět do původní rodiny

Pro koho tu jsme:

 Pro rodiny s dítětem/dětmi od 0-18 let a pro rodiče, kteří očekávají narození potomka

a nachází se v nepříznivé sociální situaci

Co dodržujeme:

 Služby poskytujeme bezplatně

 Zachováváme důstojnost a respektujeme volby uživatelů služeb

 Služby jsou postavené na individuálním a partnerském přístupu při respektování

všech práv uživatelů služeb

 Služby poskytujeme formou terénní (doma, v rodině, na úřadech atd.)

a ve formě ambulantní (v kanceláři)

Co nabízíme:

 Předání kontaktů a poskytnutí základních informací z oblasti sociální, zdravotní,

právní, atd.

 Poradenství např. sociální, dluhové, pracovně – právní, atd.

 Pomoc a podpora při zvládání rodičovské role

 Plánování, podporu a motivaci k dosažení vlastních cílů uživatelů služeb

 Podporu v krizi

 Asistenci, doprovod (pomoc při jednání na úřadech, ve škole)

 Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity a doučování dětí spolupracujících rodin

Provozní doba:

  Terénní práce Ambulance
Pondělí  7:30-16:00
Úterý 7:30-16:00
Středa 7:30-16:00
Čtvrtek 7:30-16:00
Pátek 7:30-14:00

Oblast výjezdů:

  1. Úterý (sudý týden): Hazlov, Polná, Lipná, Výhledy, Skalka
  2. Úterý (lichý týden): Pastviny, Krásný, Trojmezí, Hranice uAše, Kamená Osada
  3. Středa: Nový Žďár, Nebesa, Mokřiny, Vernéřov, Horní Paseky
  4. Čtvrtek: Dolní Paseky, Doubrava, Kopaniny, Podhradí, Studánka
  5. Pátek:

– Terénní práce je v oblastech rozdělena na liché a sudé týdny.


Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem