Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Kontaktní centrum Sokolov

Kontaktní centrum – Marie Majerové 1764
Mgr. Jana Kuráková kc.sokolov@kotec.cz 778 772 482 KC, 608 656 560 (pro klienty)
Mgr. Hana Dreiseitlová

 


Poslání

Posláním kontaktního centra je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog a ochrana zdraví i široké veřejnosti.

Pro koho je služba určena

  • osoby ohrožené různými formami závislosti (alkohol, gambling, drogy, kombinace, léky…)
  • osoby starší 15 cti let, které vedou rizikový způsob života
  • rodinní příslušníci, partneři, přátelé a jiné blízké osoby
  • osoby po výstupu z léčby – podpora abstinence
  • s osobami závislými, které se nacházejí ve VTOS či jsou po výstupu z VTOS
  • těhotné matky ohrožené závislostí

Cíl služby

  • Snižování rizik spojené s užíváním návykových látek a podpora či pomoc při řešení nepříznivé sociální situace vedoucí ke změně stylu života.
  • Poskytování odborného sociálního poradenství pro rodiče a blízké osoby uživatelů návykových látek zaměřené na řešení dané situace.
  • Informování zájemců z řad veřejnosti o drogové problematice a spolupráce v multidisciplinárních pracovních skupinách při řešení této oblasti.

 

Od 19.12-1.1. 2019 bude KC ZAVŘENÉ, z důvodů čerpání dovolené.

 

 

Kdy máme otevřeno?

   Otevírací doba
Pondělí 9:00-16:00
Úterý Objednaní klienti
Středa 9:00-16:00
Čtvrtek Objednaní klienti
Pátek 9:00-14:00

Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem