Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tachov


Klub Relax Tachov, Rokycanova 4, 347 01 Tachov
vedoucí: Mgr. David Klaus vs.tp.tachov@kotec.cz 608 656 538
Mgr., Bc. Beáta Bělohoubková, DiS. klub.relax@kotec.cz 734 313 205

Poslání

Posláním Nízkoprahového klubu RELAX v Tachově je provázet děti a mladé lidi v jejich obtížných
životních situacích, předcházet rizikovému chování a přispívat ke zkvalitnění jejich života.

Cíle

Cíle klientů:

 klub je pro Tebe místem, kde je Ti dobře
 vycházíš v pohodě s okolím
 víš na koho se obrátit, když …(např. potřebuješ vyřídit občanský průkaz)
 pomůžeme Ti přežít ve zdraví Tvé dospívání

Cíle služby:

 poskytování podmínek pro smysluplné trávení volného času pro mladého člověka,
 zvyšování povědomí o společenských normách a rozvíjení praktických dovedností klientů
 snižování rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového
chování,
 poskytnutí motivace a podpory ke zvládání svých vlastních obtížných životních situací,
 zvyšování schopností klientů realizovat vlastní aktivity bez pomoci druhých.

Cílová skupina:

Děti a mladí ve věku 6 až 26 let z Tachova o okolí, nacházející se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou
jí ohroženi.

V jaké nepříznivé sociální situaci se může nacházet klient Klubu:

 problémy ve vztazích a konflikty (v rodině, v partě, ve vztahu)
 rozpad rodiny (rozchod/rozvod rodičů)
 experimentování s alkoholem a drogami
 osobní krize (těžké období, náročné situace)
 problémy ve škole (konflikty s učiteli, spolužáky záškoláctví, neúspěšnost, chování
 otázky týkající se sexuality (zralost, předčasná těhotenství, pohlavní identita)

 trestná činnost
 nezaměstnanost

Co dodržujeme:

Nízkoprahovost, to znamená:

 Dobrovolnost
 Respekt
 Volný vstup a pobyt v zařízení
 Bezpečí
 Možnost nezapojit se do aktivit
 Služby zdarma
 Anonymita
 Přizpůsobení služby, prostor a provozní doby
 Samostatnost
 Individuální přístup

Co poskytujeme:

Poradenské služby

 poradenství
 kontakty a základní informace z oblasti sociální, zdravotní, právní…

Podporu v krizi

Plánování, podporu a motivaci k dosažení vlastních cílů klientů

Zprostředkování dalších služeb a jednání v zájmu klienta

Bezpečné zázemí zajištěné prostřednictvím pravidel a práv pro pobyt na klubu

Volnočasové aktivity

 fotbálek, hry, výtvarné činnosti, počítače, internet
 jiné aktivity dle podnětů klientů

Preventivní programy

 diskuze, besedy s odborníky a jiné aktivity na témata spojená s dospíváním

Podpora ve vzdělávání a sebe-rozvoji

Poskytnutí prostoru pro doučování, přípravu do školy, nácviky situací aj.

Provozní doba:

V klubu jsme pro koho a kdy

od 6 let do 11 letÚterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00
od 12 let do 18 letÚterý a čtvrtek od 15:00 do 17:00, čtvrtek od 13:00 do 17:00
od 18 let do 26 letPouze individuální poradenství po předchozí domluvě

V terénu:

od 12 let do 26 let pondělí (Tachov) od 13:00 do 17:00 a středa (Staré Sedliště) od 13:00 do 17:00


NZDM – Tachov, KOTEC o p s

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem