Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Terénní program Chebsko

Terénní programy Chebsko– Pekařská 6, Cheb
Roman Glaser- vedoucí střediska Cheb vs.kc.cheb@kotec.cz 739 285 102
Tereza Maydlová, DiS- terénní sociální pracovnice a koordinátorka služby
vs.tp.cheb@kotec.cz 731 656 224
Markéta Klimová- terénní pracovnice tp.cheb@kotec.cz 731 656 220
Vanda Bayerová – terénní pracovnice tp.cheb@kotec.cz 731 656 226
Lenka Kubíková – terénní pracovnice tp.cheb@kotec.cz 731 656 225

Služba bude poskytována do 18.12.2020 a znovu poběží až 4.1.2021.


Cíle terénního programu

 

Cílem služby je vyhledávat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a minimalizovat rizika jejich způsobu života. (základní definice dle §69 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.)

Dalšími cíli služby jsou:

 1. minimalizovat dopady nepříznivé sociální situace
 2. směřovat klienta k aktivnímu a samostatnému jednání vedoucímu ke změně a stabilizaci
 3. klientovi pomoci navázat jiné zdroje, které mu budou nápomocny ke změně (návazné odborné služby, instituce, rodinné zdroje aj.)
 4. vytvářet reálný obraz u veřejnosti o sociální službě a klientech služby

 

Cílové skupiny

 

Klientem terénních programů KOTEC o. p. s. může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci a nachází se v regionech Chebska, Sokolovska a Tachovska.

Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo nejsou schopni z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Níže vyjmenované cílové podskupiny klientů se můžou vzájemně prolínat. Není pravidlem, že by klient terénního programu spadal pouze do jedné ze struktur. Jsou to tedy osoby:

 1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 2. děti a mládež ohrožené rozvojem nežádoucích společenských jevů
 3. lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy nebo výkon trestu odnětí svobody
 4. lidé bez přístřeší nebo s aktuálními problémy s bydlením
 5. osoby ohrožené zneužíváním v práci či v jiných činnostech
 6. uživatelé návykových látek
 7. osoby ohrožené násilným chováním jiných osob
 8. osoby poskytující placené sexuální služby

 

Principy terénního programu

 

S klienty terénní pracovníci pracují na základě těchto základních principů, kterými jsou:

 1. bezplatnost
 2. anonymita
 3. mlčenlivost
 4. dobrovolnost

 

Pracovní doba

Pondělí 8:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 16:00
Středa 8:00 – 16:30
Čtvrtek 8:30 – 17:00
Pátek 7:00 – 15:30

 


Sledujte nás na našem facebooku

Terénní program – Chebsko , KOTEC o p s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4eVTqh2Luh

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem