Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nízkoprahové denní centrum Tachov

Nízkoprahové denní centrum Tachov, KOTEC o.p.s. poskytuje služby sociální prevence dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (§61)

Poslání NDC Tachov

Posláním Nízkoprahového denního centra v Tachově je umožnit zachovat lidem bez přístřeší jejich důstojnost, podporovat je v jejich schopnostech a nabídnou jim prostor v domácím prostředí centra.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži i ženy od 18 let. Lidé, kteří ztratili přístřeší, domov, rodinné nebo jiného zázemí. Přebývají v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život a zároveň jsou v hmotné nouzi, vrátili se z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, byli propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče.

Co pro nás znamená „bez přístřeší“:

 • člověk přebývající v otevřených prostorech (např. ulice, na lavičce, venku…)
 • člověk přebývající v uzavřených prostorách („squat“; kanál; opuštěné prostory; zahradní chatka bez vody, elektřiny, topení; vojenské bunkry…)
 • člověk přebývající v ostatních prostorách, kde není topení, sociální zařízení, pračka, elektřina.

Služby nemůžeme poskytnout z technických důvodů:

 • lidem s těžkým tělesným postižením (bariérové prostředí)
 • výrazně opilým lidem (poznáme je podle určitých projevů: nekomunikuje, je agresivní, neudrží se na nohou, není schopný sebeobsluhy, nerozumí.

Cíle NDC Tachov

 • uživatelé služby udržují svou osobní hygienu
 • mají vždy čisté oblečení
 • mají si kde uvařit a důstojně se najíst
 • potkávají se s ostatními v bezpečném prostředí
 • udržují kontakty s rodinnou a blízkými
 • mají podporu při řešení svých osobních záležitostí

Principy služby NDC Tachov

Veškeré aktivity vykonávané v rámci služeb NDC podporují plnou sociální integraci jejich uživatelů do společnosti a jsou poskytovány převážně v přirozeném prostředí uživatelů, se snahou využít v maximální možné míře jejich přirozených sociálních zdrojů (rodina, příbuzní, apod.). 

K základním principům sociální služby patří:

 • Služby poskytujeme bezplatně
 • Informace o klientovi dále nešíříme
 • Využívání služby je klientovou svobodnou volbou
 • Zachováme důstojnost, lidská a osobní práva klienta
 • Respektujeme klientovo přání a přistupujeme ke každému individuálně a bez předsudků

Poskytované služby NDC Tachov

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Nízkoprahovém denním centru:

 • poskytujeme podmínky pro osobní hygienu:
 • obdrží hygienické prostředky a ručník
 • obdrží jednorázový holicí strojek a pěnu na holení (po dobu trvání projektu Potravinové banky – POMPO)
 • poskytujeme krém na ruce (po dobu trvání projektu Potravinové banky – POMPO)
 • možnost využití sprchy
 • možnost vyprat a vysušit své oblečení
 • možnost získat oblečení poskytované prostřednictvím darů
 • obdrží prostředky k základnímu zdravotnímu ošetření (desinfekce na rány, náplast, obvaz, obinadlo)
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomůžeme při svlékání a oblékání
 • můžeme poradit s tím, jak se správně umýt, dezinfikovat ruce, atd.
 • pomůžeme s obsluhou pračky a sušičky
 • zajišťujeme podmínky pro přípravu stravy
 • k dispozici je kuchyň se sporákem a troubou, ledničkou a nádobím
 • možnost vlastní přípravy a tepelného zpracování vlastních potravin
 • možnost obdržet potraviny z Potravinové banky k přípravě stravy
 • možnost využít podporu pracovníků při přípravě jídla
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • poskytneme základní sociálně právní poradenství
 • poskytneme podpůrný rozhovor v krizové situaci
 • pomůžeme při vyřizování dokladů, vyhledávání vhodných nabídek zaměstnání a bydlení
 • poskytneme asistenci na úřadech
 • zprostředkujeme jiné odborné služby
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • možnost kontaktovat rodinné příslušníky a blízké
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začlenění

Pracovníci, kontakty a provozní doba:

Nízkoprahové denní centrum Tachov, Rokycanova 131, Tachov 347 01.
vedoucí: Mgr. David Klaus vs.tp.tachov@kotec.cz 608 656 538
Hanka Kolihová, DiS. ndc.tachov@kotec.cz 778 772 481
Ilona Krumlová
ndc.tachov@kotec.cz 608 656 541

pondělí
8:30-13:30
úterý 8:30-13:30
středa
čtvrtek 8:30-13:30
pátek 8:30-13:30
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem