Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Terénní program Sokolovsko

Terénní program – Marie Majerové 1764
Kateřina Vojáková tp.sokolov@kotec.cz 608 656 549
Bc. Jana Kuráková tp.sokolov@kotec.cz 739 570 103


Poslání

Posláním terénních programů je aktivní nabízení a poskytování sociálních služeb lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to v jejich přirozeném prostředí. Jsme jim partnerem a podporujeme je v hledání způsobů a cest, které mohou vést ke zkvalitnění jejich života.

Pro koho je služba určena

  • Klientem terénních programů KOTEC o. p. s. může být osoba ve věku od 15 do 65 let, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci a nachází se v regionu Sokolov.
  • Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo nejsou schopni z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
  Lokalita Čas
Pondělí Horní Slavkov, Loket 9:30-16:00
Úterý Habartov, Bukovany 9:30-16:00
Středa  
Čtvrtek Kynšperk nad Ohří 9:30-16:00
Pátek  

Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem