Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Centrum podpory rodiny – Sokolov

Centrum podpory rodiny – Marie Majerové 1763
Anna Dindáková cpr.sokolov@kotec.cz 733 745 827
Petra Krákorová cpr.sokolov@kotec.cz 733 745 827

 


Posláním centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním
 Veřejný závazek služby

znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0-18 let prostřednictvím

pomoci jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky. Služba je poskytována

v Karlovarském a Plzeňském kraji v ORP Aš, Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, a ORP Tachov.

Naším cílem je:

 •  Zmírnit příčiny ohrožení dítěte, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte
 •  Poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny, upevňovat vztahy

mezi rodiči a dětmi

 •  Podpořit pozitivní změny v rodině a jejich udržení
 •  Podpořit rodinu při návratu dítěte z ústavní (náhradní) péče zpět do původní rodiny

Pro koho tu jsme:

 •  Pro rodiny s dítětem/dětmi od 0-18 let a pro rodiče, kteří očekávají narození potomka

a nachází se v nepříznivé sociální situaci

Co dodržujeme:

 •  Služby poskytujeme bezplatně
 •  Zachováváme důstojnost a respektujeme volby uživatelů služeb
 •  Služby jsou postavené na individuálním a partnerském přístupu při respektování všech práv uživatelů služeb
 •  Služby poskytujeme formou terénní (doma, v rodině, na úřadech atd.) a ve formě ambulantní (v kanceláři)

Co nabízíme:

 •  Předání kontaktů a poskytnutí základních informací z oblasti sociální, zdravotní, právní, atd.
 •  Poradenství např. sociální, dluhové, pracovně – právní, atd.
 •  Pomoc a podpora při zvládání rodičovské role
 •  Plánování, podporu a motivaci k dosažení vlastních cílů uživatelů služeb
 •  Podporu v krizi
 •  Asistenci, doprovod (pomoc při jednání na úřadech, ve škole)
 •  Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity a doučování dětí spolupracujících rodin

Otevírací doba:

 

  Lokalita Čas
Pondělí Horní Slavkov, Sokolov 9:30 – 15:30
Úterý Rotava, Oloví 9:30 – 15:30
Středa Kynšperk nad Ohří, Habartov, Bukovany 9:30 – 15:30
Čtvrtek Ambulance 9:00 – 16:00
Pátek

 

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem