Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Klub Nová Ves (Centrum Rožec)

Michaela Správková728 743 458
Mgr. Bc. Jana Kuráková739 570 103
Kateřina Mandelíček Fremutová739 570 103
Kristýna Šulová733 745 827

Poslání NZDM Nová Ves:

Posláním nízkoprahového klubu Rožec je poskytnout bezpečný prostor pro trávení volného

času, a profesionální pomoc a podporu v náročné životní situaci mládeže v období složitého

dospívání a s ním spojených problémů a starostí. Vytváříme pestrou nabídku preventivních a

volnočasových aktivit, při nichž si se zaměřujeme na mapování a rozvíjení silných stránek

klienta.

Cílová skupina:

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 11 do 26 let.

Cíle služby:

Cílem naší služby je to, že naši klienti:

  • Umí trávit volný čas, znají možnosti trávení volného času způsobem, který má pro ně smysl a

není pro ně rizikový

  • Umí vycházet lépe se svým okolím
  • Zvládají lépe školu, zvýší možnost sebeuplatnění na trhu práce a naučí se něco nového
  • Ví kam se obrátit, pokud něco potřebují
Otevírací doba
NZDMkomunitní život
Pondělí13:30 – 17:3017:30 – 20:00
Úterý13:30 – 17:3017:30 – 20:00
Středa13:30 – 17:3017:30 – 20:00
Čtvrtek13:30 – 17:3017:30 – 20:00
Pátek13:30 – 17:3017:30 – 20:00

Nová Ves, č. p. 210.

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem