Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nízkoprahová denní centra obecně

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně

Typ služby:

 • Ambulantní (klienti naleznou zařízení na dané adrese)
Pro informace o místech poskytování a místech poskytování přejděte na:
– Denní centrum Tachov

Pro koho je služba určena:

 • pro občany ČR a EU ve věku od 18 do 64 let
 • lidem, kteří ztratili přístřeší, domov, rodinné nebo jiné zázemí
 • lidem, kteří se vrací ze zdravotnických zařízení, dětských domovů, z vězení a jsou bez domova
 • lidem,kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo těm, kteří jsou touto situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami
 • lidem, které pobyt v jejich podmínkách ohrožuje na zdraví či životě

Jaké jsou druhy pomoci:

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při kontaktu s institucemi a při řešení osobních záležitostí
 • možnost práce s PC a internetem
 • možnost odpočinku v denní místnosti
 • poskytnutí jednoduché stravy a možnost přípravy vlastní stravy
 • umožnění celkové hygieny těla
 • možnost praní a usušení prádla
 • zprostředkování poskytnutí ošacení
 • podpůrný rozhovor
 • aktivity podporující sociální začleňování osob

 

Poslání:

 • Posláním Nízkoprahového denního centra v Tachově je poskytování sociálního poradenství, zázemí, umožnění hygieny a stravy lidem bez přístřeší, lidem starším 18 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo ti, kteří jsou touto situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Lidem, které pobyt v jejich podmínkách ohrožuje na zdraví či životě.

 

Cíle služby:
 • Pomoc a podpora.
 • Vytvořit podmínky pro zajištění základních životních potřeb.
 • Podpora při aktivním řešení situace, využití vlastních možností.
 • Sociální poradenství.
 • Pomoc lépe se orientovat v současné životní situaci klientů.
 • Informovat klienty o možnostech, které mohou využít: nabídky práce, bydlení, vyřizování osobních dokladů.

 

Zásady poskytování služeb:

 • nízkoprahovost – není třeba doporučení, objednání
 • anonymita
 • bezplatnost
 • dodržování rovného přístupu
 • zachování důstojnosti, lidských a osobních práv
 • respekt k člověku, individuální přístup.
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem