Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Projekt – Zázemí pro sociální služby (posílení managementu o. s. Kotec)

Od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2008 jsme realizovali projekt Zázemí pro sociální služby (posílení managementu o. s. Kotec) podpořený Globálním grantem Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Tento projekt byl spolufinacovaný evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Během projektu byly zaváděny standardy kvality sociálních služeb, probíhalo proškolení pracovníků zajištující finanční řízení a administrativu, byly dovybaveny jejich kanceláře, posílila se participace vedoucích jednotlivých středisek na celkovém řízení organizace, byli proškoleni sociální pracovníci pro oblasti pracovně-právního poradenství a práci s motivací klientu.
Výše zmíněně aktivity se kladně projevily na práci s cílovými skupinami, mj. jsme získali certifikáty kvality služeb pro služby Prev-centra a K-centra Tachov.
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem