Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Centrum podpory rodiny obecně

CPRSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

 

Typ služby:

 • Terénní (zavolejte nám a my k Vám přijedeme)
 • Ambulantní (vyhledejte nás na naší adrese)
Pro informace o jednotlivých střediskách a otevírací době přejděte na:
– Centrum podpory rodiny Aš
– Centrum podpory rodiny Sokolov
– Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně
– Centrum podpory rodiny Tachov
– Centrum podpory rodiny Cheb

 

Pro koho je služba určena:

 • Rodinám s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci a podpory překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

 

Jaké druhy pomoci služba poskytuje:

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování dokladů, sociálních dávek
 • pomoc při jednání se školou a jinými institucemi
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Principy služby:

 • úzká spolupráce se Sociálně-právní ochranou dětí, kdy tato spolupráce je založená na partnerském přístupu zároveň vzájemné podpoře a předávání si potřebných informací
 • realizování sociální služby v přímém prostředí rodiny, pravidelné návštěvy v rodině, asistence na jednání
 • dlouhodobá spolupráce
 • četnost poskytování služby určuje klient, naše služby dbají na individuální přístup, který se odvíjí od situace v rodině a můžeme hovořit o škále od velmi intenzivního kontaktu až po pouze podpůrnou intenzitu spolupráce.
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem