Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Správní a dozorčí rada


Správní rada – náplň činnosti

Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti.
Členové správní rady: Jana Kuráková, Michaela Hirtová, Jan Mandelíček
 • Stanovení poslání a cílů organizace
 • Výběr výkonného ředitele
 • Podpora výkonného ředitele organizace a hodnocení jeho výkonu
 • Zabezpečení efektivního plánování organizace
 • Zajištění efektivního řízení zdrojů
 • Definování, monitorování a zdokonalování programů a nabízených služeb organizace
 • Zabezpečování právní a etické bezúhonnosti organizace
 • Přijímání a zaškolení nových členů správní rady a hodnocení vlastní činnosti

Dozorčí rada – náplň činnosti

Členové dozorčí rady: Aleš Kavalír, Martin Parula, Michal Kandler
Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Dozorčí radu zřizuje povinně obecně prospěšná společnost, do které byl vložen majetek státu nebo obce nebo která takový majetek užívá.
 • Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
 • Dozorčí rada dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
 • Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti

 

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem