Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Projekt – Poradenské činnosti Sokolov

Projekt řeší nedostatek poradenských aktivit ve městě Sokolov, především pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit kolem ulic Sokolovská, Marie Majerové, Švabinského a Závodu Míru (sídliště Michal). Do projektu bude během jeho trvání zapojeno do klíčových aktivit 75 osob, především mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Projekt je zaměřen na poskytování adiktologického poradenství pro osoby užívající drogy, alkohol či rizikové z hlediska nelátkových závislostí. Dále jsou v projektu nabízeny odborné psychiatrické, diagnostické a terapeutické činnosti.

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem