Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež obecně

Bez názvu

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně – patologickými jevy,nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

 Typ služby:

 • Ambulantní (kontakt v lehce dostupném nízkoprahovém klubu)
 • Terénní (kontakt s klienty v jejich přirozeném prostředí, např. ve skateparku, na ulici)
 • Mobilní ambulantní (obytný vůz vybavený stejně jako kamenný klub, pravidelně zajíždějící do lokalit bez pokrytí službami)

Pro další informace o místech a době poskytování přejděte na:

– Klub v autě (v regionech Sokolovska a Chebska)
– Klub Refresh Půda Sokolov
– Klub Relax Tachov
– Klub Restart Mariánské lázně

Pro koho je služba určena:

 • děti a mládež (věk je omezený dle jednotlivých klubů)
 • děti a mládež s protispolečenským chováním
 • sociálně vyloučené děti a mládež
 • děti a mládež vyrůstající v nepodnětném prostředí

Jaké druhy pomoci poskytuje:

 • základní poradenství
 • doprovod při jednání v návazných službách
 • pomoc v krizi
 • pomoc při naplňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc s přípravou do školy
 • poradenství v oblasti dospívání a vztahů
 • trávení volného času v nezávadném prostředí a zájmové činnosti
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem