Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Projekt – VČAS Z KOTCE

Termín realizace 14. 6. 2007 – 13. 6. 2008.
Záměrem projektu bylo posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním znevýhodněním s cílem vytvořit systém pro zařazování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v regionu Tachov a Stříbro do programu včasné intervence vč. jeho pilotní ověření.
Projekt reagoval na nedostatek sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné děti, mládež a jejich rodiče. V regionu nepůsobila před zahájením projektu žádná organizace, která by jako sociální službu klientům poskytovala sanaci rodiny a tím přispívala k včasnému odklonění nezletilého
a mladistvého od nežádoucího chování resp. jeho umístění v zařízení ústavní výchovy.
V průběhu projektu se podařilo vytvořit metodiku programu včasné intervence, přijmout a proškolit pracovníka, vybavit pracoviště, aktivizovat a koordinovat multitým spolupracujících institucí, proškolit jej v metodě případové práce a realizovat program včasné intervence. Děti i jejich rodiny byly seznámeni s programem a spolupracující instituce jim program nabízely. V indikovaných případech došlo k vytvoření koordinovaného postupu při řešení obtížných situací dětí a rodin se společným cílem prevence ústavní výchovy.
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem