Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Projekt – Individuální projekt Karlovarského kraje 2014 – 2015

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE

„PODPORA ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT II“

č. projektu CZ.1.04/3.2.00/B4.00005

     Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sokolovsko a Chebsko

SVL Chebsko: KOTEC o. p. s., duben 2014 – květen 2015

 • NZDM – nízkoprahový klub Respekt (Sklep Aš), Palackého 1562/8, Cheb (Tesařská 2, Aš)
 • celková cena zakázky: 804 202,- Kč
 • nově podpřených uživatelů celkem: 15 osob
 • 1,0 úvazek v přímé péči

SVL Sokolovsko: KOTEC o. p. s., duben 2014 – květen 2015

 • NZDM – nízkoprahový klub Refresh (Půda), Nádražní 189, Sokolov
 • celková cena zakázky: 2 374 862,- Kč
 • nově podpřených uživatelů celkem: 94 osob
 • 4,0 úvazky v přímé péči

     Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SVL Chebsko: KOTEC o. p. s., duben 2014 – květen 2015

 • Centrum podpory rodiny Aš, Hlavní 239/23, Aš
 • celková cena zakázky: 2 361 002,- Kč
 • nově podpřených uživatelů celkem: 85 osob
 • 3,0 úvazku v přímé péči
 • subdodavatel: Útočiště o. p. s., 16 nově podpořených osob, cena subdodávky 472 000,- Kč

SVL Sokolovsko: KOTEC o. p. s., duben 2014 – květen 2015

 • Centrum podpory rodiny Sokolov, Marie Majerové 1764, Sokolov
 • celková cena zakázky: 2 361 002,- Kč
 • nově podpřených uživatelů celkem: 94 osob
 • 3,0 úvazku v přímé péči
 • subdodavatel: Člověk v tísni o. p. s., 22 nově podpořených osob, cena subdodávky 560 000,- Kč

www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-lids-zdroje/IP-SVL-II.aspx

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem