Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Kontaktní centra obecně

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Typ služby:

 • ambulantní (přijďte nás navštívit na dané adrese v otevírací době)
 • terénní (pokud něco brání ve Vaší návštěvě)

Pro informace o jednotlivých střediskách a otevírací době přejděte na:

– Kontaktní centrum Sokolov
– Kontaktní centrum Cheb
– Kontaktní centrum Tachov
– Ambulance následné péče

Pro koho je služba určena:

 • osobám aktivně užívajícím návykové látky
 • rodinám ohroženým užíváním návykových látek
 • osobám experimentujícím s návykovými látkami
 • bývalým uživatelům při podpoře v abstinenci

Jaké druhy pomoci poskytuje:

 • poradenství a konzultace pro uživatele nealkoholových drog, rodinné příslušníky a osoby blízké
 • základní zdravotní ošetření a poradenství
 • testování na infekční nemoci (hepatitidy typu C a B, HIV, syfilis)
 • těhotenské testy
 • výměnu injekčních stříkaček
 • základní hygienický servis (sprchování, umytí, holení)
 • praní a sušení prádla
 • doprovod při jednání v návazných službách
 • pomoc v krizových situacích
 • zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem